Ovio

Brinimo o ljudima koji su brinuli o nama!

Možda ne možemo uvek da budemo tu za naše drage osobe, ali to ne znači da ne možemo da se brinemo o njima. Ovio je tu da vam pomogne!
PAKETI:
linija
Paketi su na mesečnom nivou!

Osnovno vreme trajanja posete za svaki paket je 1h, sa mogućnošću dupliranja sata.

Izborom bilo kog paketa imate mogućnost da sami osmislite, kreirate uslugu prilagođenu vašim specifičnim potrebama i željama.

FAQ'S&A
linija
Najčešće postavljana pitanja i odgovori:
P2slika
navodnici
Pre dva miliona godina Zemljom je hodao naš daleki rođak, pra predak Homo erectus. Jedan od arheoloških pronalazaka bile su kosti Homo erectusa, starog preko 60 godina, sa po jednim preostalim zubom u gornjoj i donjoj vilici. Ovo je bila slaba i krhka individua, ali ipak, dva miliona godina pre nego što smo znali da napravimo sklonište, pre nego što smo imali razvijen govor, alate i druge stvari, naš predak je doživeo lepe, zrele godine.

Ova individua je živela od bliskosti, brige i saosećanja.
O njoj su se brinuli, hranili je, držali bezbednom i spokojnom.
PRIJAVNA FORMA
linija
Ostavite nam podatke
P2slika
> Putem Ovio platforme, možete sami da napravite svoj raspored, prihvatite poslove i dobro zaradite radeći plemenit i human posao.
linija